Studium

Fyzioterapii jsem vystudovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V magisterském studiu jsem pokračovala již při zaměstnání a úspěšně je zakončila na Fakulte zdravotníctva v Banské Bystrici.  Díky svému zaměření jsem se začala zabývat funkčními poruchami pohybového aparátu, léčbou pacientů po úrazech a s ortopedickými problémy.

V oboru působím od roku 2006. 

Pečlivě sleduji, co se oboru děje a tak jsem členem následujících odborných společností:

 • UNIFY ČR (Unie fyzioterapeutů)
  www.unify-cr.cz
 • Společnost pro myoskeletární medicínu
  http://smm.cls.cz/
 • Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu
  https://www.srfm.cz/
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
  http://www.cstl.cz/

Jako lektor působím od roku 2013.

Školím fyzioterapeuty, lékaře a další odborníky ve zdravotnictví včetně studentů těchto oborů. Jsem akreditovaný lektor v systému AKRIS (Akreditované vzdělávací programy Ministerstva práce a sociálních věcí).

Od roku 2022 externě vyučuji na Fakultě sportovních studií v Brně. 

Pracovní zkušenosti

 • 2019 – dosud     Fyzioterapie Honová – soukromá ordinace
 • 2016 – 2019       Regionální fotbalová akademie Jihomoravského kraje
 • 2018 – 2018       Cellthera s.r.o.
 • 2012 – 2016       Recens s.r.o. (ambulance)
 • 2012 – 2012       Surgal Clinic s.r.o. (kombinace oddělení a ambulance)
 • 2007 – 2012       Rodičovská dovolená
 • 2006 – 2007       Chirurgická nemocnice Delta

Absolvované odborné kurzy

 • Fasciální manipulace dle konceptu STECCO, level 2
 • Fasciální manipulace dle konceptu STECCO, level 1
 • (P)rehabilitace bolestí / zranění třísel a návrat do výkonu / sportu
 • Blackroll® Trainer       
 • Online kurz Sportmentor - fyzioterapie
 • Pánev, pánevní dno a bolesti bederní páteře
 • Vyšetření pohybového aparátu sportovce (workshop)
 • ComplexCore – Musculosceletal screeninngs (online) 
 • Využití nových poznatků v léčbě jizev a základy viscerální terapie
 • Stabilizace ramenního a kyčelního kloubu
 • Chodidlo & noha
 • Vybrané techniky fyzioterapie a jejich využití ve sportu
 • Terapeutické využití kompresní gumy CompreFloss
 • Fit Pain Free – ZK
 • Diagnostika a kinezioterapie idiopatické skoliózy dětí a dospělých
 • Pánevní dno postavené na nohy
 • Kineziologický rozbor sportovce
 • Naboso Flow; Run Injury Free
 • Všeobecná sportovní příprava dětí
 • Aplikační techniky ve fyzikální terapii
 • Fit Pain Free – informativní workshop
 • Kondiční trenér dětí a mládeže
 • Vývojová kineziologie ve fitness
 • Functional Movement Screen - ZK
 • Ground Force Method Instructor - ZK
 • Instruktor fitness- ZK
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS), část D – ZK
 • Spirální stabilizace páteře. Specializace Fotbal
 • Kettlebell workshop
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace, část C
 • Funkční stabilizace lopatek
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace, část B
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace, část A
 • Core level part 2
 • Funkční aktivace nohy
 • Roller / ball mobility
 • Mechanical diagnosis and therapy. Part A. Lumbar spine. (McKenzie)
 • Mobilizace žeber metodou Mojžíšové
 • Řetězení poruch v pohybovém aparátu a vertebroviscerální vztahy
 • TRX suspension training workshop
 • Trampies workshop
 • Problematika funkčních poruch TMJ
 • Kineziotaping
 • Flexi-bar basic
 • SM-systém. Spirální stabilizace páteře – část A
 • Flowin core
 • PROPRIOFOOT CONCEPT®
 • BOSU® rehab
 • BOSU® core
 • Využití moderního fitness stylu bosu ve fyzioterapii
 • ABS (anti-blok systémová) masáž
 • Dornova metoda
 • Info – Vojta metoda
 • Aktivace pohybového systému dle R. Brunkow – nástavbový kurz
 • Práce s neurálními strukturami na podkladě Maintlandova konceptu
 • Metoda Brunkow
 • Stabilizace páteře
 • Projekce bolesti v pohybovém aparátu
 • Baňková masáž

Publikované články

 • HONOVÁ, K.: Mladí ležáci, staří chudáci, aneb jak neřešené dysfunkce u dětí mohou vést k velkým potížím s pohybem v dospělosti. Publikovaný abstrakt. Medicína pro praxi, 2023, s. 21. ISSN 1214-8687
 • HONOVÁ, K., VYSOKÝ, R.: Coper & noncoper – odlišná stabilizace kolene po lézi předního zkříženého vazu. Rehabilitácia, Vol. 59, No. 4, 2022 s. 280 - 288 ISSN 03750922
 • HONOVÁ, K.: Bolesti kolene u sportovců – klinická rozvaha v úspěsné (fyzio)terapii. Publikovaný abstrakt. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2022, vol. 31, no. 3. s. 93. ISSN 1210-5481
 • HONOVÁ, K.: Femoroacetabulární impingement u sportovců – moderní přístup v terapii. Medicina sportova Bohemica et Slovaca, vol. 30. No. 3, 2021, s- 97 – 98. ISSN 2695-057X
 • HONOVÁ, K.: Ramenní kloub v konceptu PHYSIOBOOK – kompenzace. Fotbal a trénink 4/2021. s 32 – 34. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ, K.: Ramenní kloub v konceptu PHYSIOBOOK – testování. Fotbal a trénink 3/2021. s 34 – 35. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ, K.: CORE v konceptu PHYSIOBOOK – kompenzace. Fotbal a trénink 2/2021. s 44 – 46. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ, K.: CORE v konceptu PHYSIOBOOK – testování. Fotbal a trénink 1/2021. s 44 – 45. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ, K.: Kyčelní kloub v konceptu PHYSIOBOOK – kompenzace. Fotbal a trénink 4/2020. s 44 – 45. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ, K.: Kyčelní kloub v konceptu PHYSIOBOOK – testování. Fotbal a trénink 3/2020. s 30 – 31. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ K., HUDEČEK, F.: Akcelerovaná terapie po operaci předního zkříženého vazu technikou press-fit femorální fixace. Rehabil. fyz. Lék., 27, 2020, No. 3, pp. 142-148.
 • HONOVÁ, K.: Kolenní kloub v konceptu PHYSIOBOOK – trénink stabilizace. Fotbal a trénink 2/2020. s 32 – 34. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ, K.: Kolenní kloub v konceptu PHYSIOBOOK – kompenzace. Fotbal a trénink 1/2020. s 38 – 40. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ, K.: Kolenní kloub v pohledu konceptu PHYSIOBOOK – testování. Fotbal a trénink 4/2019. s 51 – 53. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ, K.: Chodidlo v konceptu PHYSIOBOOK – kompenzace. Fotbal a trénink 3/2019. s 42 – 44. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ, K.: Testování chodidla v konceptu PHYSIOBOOK. Fotbal a trénink 2/2019. s. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ, K.: PHYSIOBOOK – individualizace kompenzačního cvičení ve sportu. Fotbal a trénink 1/2019. s 31 – 33. ISSN 1212-3390
 • HONOVÁ, K.: Bolest kolene. Běhej.com, listopad/prosinec 2018, s. 88 – 89. ISSN 1803-599X
 • HONOVÁ, K.: Velikost obuvi u dětí a dospívajících sportovců – proč ji kontrolovat? Tělesná výchova a sport mládeže č. 1/2019, ročník 85. s. 10 – 14, ISSN 1210-7689
 • HONOVÁ, K.: Hamstringy – nedoceněný stabilizátor kolenního kloubu. Fotbal a trénink 1/2018. s. 24 – 27.
 • HONOVÁ, K.: Kauzální a symptomatická terapie pacientů s bolestmi páteře a kloubů. Publikovaný abstrakt. Medicína pro praxi 2017, s. 8. ISBN 978-80-7471-202-9
 • HONOVÁ, K.: Asymetrická funkční nestabilita kyčelního kloubu u hráčů fotbalu – diagnostika a výstupy pro praxi. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2017; No 4: s. 188 – 196. ISSN 1210-5481
 • HONOVÁ, K.: Vliv fyzioterapeutické intervence na flexibilitu hráčů fotbalu. Tělesná výchova a sport mládeže č. 5/2017, ročník 83. s. 9 – 16, ISSN 1210-7689
 • HONOVÁ, K.: Femoroacetabulární impingement syndrom – specifika v rehabilitační léčbě. Publikovaný abstrakt. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2017; 26 (3): s. 130 ISSN 1210-5481
 • HONOVÁ, K.: Asymetrie v zajištění stability kyčelních kloubů u hráčů fotbalu – výstupy pro praxi. Publikovaný abstrakt. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2017; 26 (3): s. 129 ISSN 1210-5481
 • HONOVÁ, K.: Nestejná délka dolních končetin u sportovců – diagnostika a výstupy pro praxi. Kapitola v knize Pohybový aparát a zdraví, Paido, Brno, 2017. ISBN 978-80-7315-265-9
 • HONOVÁ, K., ZEMAN, P.: Femoroacetabulární impingement syndrom u sportovců – rehabilitační léčba. Ortopedie č. 4 / 2017, s. 223 – 226, ISSN 1802-1727
 • ZEMAN, P., HONOVÁ, K., KAUTZNER, J.: Femoroacetabulární impingement syndrom u sportovců – klinické vyšetření. Ortopedie č. 4 / 2017, s. 216 – 220, ISSN 1802-1727
 • HONOVÁ, K.: Péče o zdraví mladých sportovců v projektu Regionálních fotbalových akademií (věková kategorie U14 a U15). Tělesná výchova a sport mládeže č. 4/2017, ročník 83, s. 8 – 15, ISSN 1210-7689
 • HONOVÁ, K.: Nestejná délka dolních končetin u fotbalové kategorie U14 a U15 – diagnostika, terapie, závěry. Publikovaný abstrakt ze Sympozia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2017; 26 (2): s. 110 ISSN 1210-5481
 • HONOVÁ, K.: Využití tyče Flexi-bar v terapii seniorů. Bulletin UNIFY č. 134, únor 2017, s. 19 – 21, ISSN 1213-0478
 • HONOVÁ, K.; STAŇA, J.: Piriformis syndrom – náhled komplexní léčby. Rehabilitácia. Vol. 53., No. 2, 2016, s. 104 - 110 ISSN 0375-0922
 • HONOVÁ, K.; PROCHÁZKA, P.: Plastika předního zkříženého vazu metodou press-fit femorální fixace: Specifika v rehabilitační léčbě. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 22, 2015, č. 4, s. 190 – 196. ISSN 1211-2658
 • HONOVÁ, K.: Femoropatelární bolest po BTB plastice – možný patognomický příznak reaktivní jizvy. Bulletin UNIFY č. 126, říjen 2015, s. 25 – 28, ISSN 1213-0478
 • HONOVÁ, K.: Impingement syndrom, syndrom rotátorové manžety a syndrom zmrzlého ramene – diferenciální diagnostika a odlišnosti v rehabilitační léčbě. Ortopedie, ročník 9, č. 3 / 2015, s. 145 – 150 ISSN 1802-1727
 • HONOVÁ, K.: Piriformis syndrom (abstrakt). Sborník abstrakt XXII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice. ISBN 978-80-87450-13-0
 • HONOVÁ, K.: Impingement syndrom – diferenciální diagnostika a moderní rehabilitační léčba. Sborník abstrakt XXI. Sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. ISBN 978-80-87450-10-9
 • HONOVÁ, K.: Progresivní rehabilitace sportovců po artroskopické stabilizaci ramenního kloubu. (abstrakt) Ortopedie, ročník 8, č. 6 / 2014, s. 315 ISSN 1802-1727
 • HONOVÁ, K.: Nácvik stabilizace kolenního kloubu s využitím TRX Suspension Trainer. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 20, 2013, č. 3, s. 146- 149 ISSN 1211-2658
 • HONOVÁ, K.: Rehabilitace pacienta se suprakondylickou zlomeninou loketního kloubu s využitím TRX Suspension Trainer. Rehabilitácia. Vol. 50., No. 3, 2013, s. 178 - 183 ISSN 0375-0922
 • HONOVÁ, K.: Moderní přístup v rehabilitaci pacientů po plastice předního zkříženého vazu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2013; 22 (2): s. 80 – 85 ISSN 1210-5481
 • HONOVÁ, K.: Odborná kazuistika. Bulletin UNIFY č. 112, červen 2013, s. 25 ISSN 1213-0478
 • HONOVÁ, K.: Nácvik stabilizační funkce lopatky s využitím TRX Suspension Trainer. Bulletin UNIFY č. 110, únor 2013, s. 28 – 31 ISSN 1213-0478
 • HONOVÁ, K.: Využití tyče Flexi-bar v rehabilitaci pacientů s osteoporózou. Programový sborník XXII. Konference Rehabilitační, fyzikální a balneo medicíny, Jáchymov 2012. ISBN 978-80-260-3514-5
 • HONOVÁ, K.: Využití tyče Flexi-bar v terapii osteoporózy. Rehabilitácia, Vol. 49, No. 3, 2012, s. 161 – 166 ISSN 0375-0922
 • HONOVÁ, K.: Aktivace hlubokého stabilizačního systému a stabilizace kloubů končetin s využitím tyče Flexi-bar. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 19, 2012, No. 2, s. 90 – 94 ISSN 1211-2658
 • HONOVÁ, K.: Aktivace hlubokého stabilizačního systému s využitím moderních fitness pomůcek (TRX, BOSU, FLOWIN). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 19, 2012, No. 1, s. 42 – 46 ISSN 1211-2658
 • HONOVÁ, K.: Terapie nestejné délky dolních končetin využívající principů Dornovy metody. Bulletin UNIFY č. 104, únor 2012, s. 28 – 33. ISSN 1213-0478
 • HONOVÁ, K.: Využití lokální aplikace baněk v terapii jizev. Rehabilitácia Vol. 48, No. 4. 2011, s. 206-212 ISSN 0375-0922

Přednášky na kongresech

 • Zásady správné kompenzace ve fotbalu - mýty a fakta. FyzioDen, Brno 2023
 • Mladí ležáci, staří chudáci, aneb jak neřešené dysfunkce u dětí mohou vést k velkým potížím s pohybem v dospělosti. 20. kongres Medicíny pro praxi, Praha 2023
 • Propriocepční kontrola napřímení páteře jako klíčová oblast terapie funkčních poruch pohybového aparátu. XIII. dny fyzioterapie a lázeňství, Mikulov 2023
 • Moderní fyzioterapeutické postupy v ošetřování jizev. XIII. dny fyzioterapie a lázeňství, Mikulov 2023
 • Využití válců v regeneraci - mýty a fakta. 2. ročník Badmintonové konference, Olomouc 2023
 • Zlepšení pooperační adaptace pacientů s TEP nosných kloubů s pomocí komplexní rehabilitace. XXVI. kongres ČSOT, Brno 2023
 • Pacient s bolestmi pohybového aparátu - možnosti moderní rehabilitace, 21. kongres Medicíny pro praxi, Olomouc 2023
 • Bolesti kolene u sportovců – klinická rozvaha v úspěsné (fyzio)terapii. Tělovýchovné lékařství 2022, Brno
 • Bolesti zad u sportovců a nesportovců - diferenciace testů, řešení kauzálních příčin potíží, příklady z praxe. XII. dny fyzioterapie a lázeňství, Mikulov 2022
 • Aby záda nebolela. Pracovní setkání pracovníků nemocničních, ambulantních a sociálních zařízení. Chocerady 2022
 • Femoroacetabulární impingement syndrom u sportovců. Moderní přístup v terapii. Tělovýchovné lékařství 2021, České Budějovice 2021
 • Nácvik kontralaterální hybnosti jako prevence fixace poúrazového / pooperačního ochranného vzoru na dolní končetině. XI. Dny fyzioterapie a lázeňství, Mikulov 2021
 • Jak na bolavá záda. XII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, Tábor, 2021
 • Předoperační fyzioterapie pacienta s lézí LCA. VI. Atroskopické „live surgery“ sympozium, Plzeň 2021
 • Pohybová kompenzace dětí v době distanční výuky. 20. Ústecká rehabilitační konference, Ústí nad Labem, 2021
 • Poranění měkkých tkání – nové trendy v léčbě z pohledu fyzioterapeuta. Konference České společnosti tělovýchovného lékařství, Olomouc, 2019
 • Nové poznatky v léčbě sportovce s rupturou předního zkříženého vazu. XXVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice 2019
 • Nestejná délka dolních končetin u sportovců – diagnostika a výstupy pro praxi. XXVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice 2019
 • PHYSIOBOOK – individualizace kompenzace ve sportu. Sympozium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu. VII. ročník. Dříteč, 2019
 • Moderní techniky v ošetřování zranění měkkých tkání a jizev. Sympozium sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu. VII. ročník. Dříteč, 2019
 • Moderní manuální techniky v ošetřování jizev. X. konference mulitidisciplinárního pojetí kineziologie, Bohdaneč, 2019
 • Hamstringy – generátor rychlosti a agonista LCA. Moderní přístupy vedoucí k pozitivnímu ovlivnění jejich funkce a prevenci vzniku zranění. X. národní kongres Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie, Plzeň 2018
 • Klinické důsledky změny centrálně řízené stabilizace kolenního kloubu po ruptuře LCA – typ coper a noncoper. X. národní kongres Společnosti sportovní traumatologie a artroskopie, Plzeň 2018
 • Asymetrie v zajištění stability kyčelních kloubů u hráčů fotbalu – výstupy pro praxi. Konference České společnosti tělovýchovného lékařství. Ostrava 2017
 • Femoroacetabulární impingement syndrom – specifika v rehabilitační léčbě. Konference České společnosti tělovýchovného lékařství. Ostrava 2017
 • Kauzální a symptomatická fyzioterapie u pacientů s bolestmi páteře a kloubů. Medicína pro praxi, III. Kongres praktických lékařů v Brně, 2017
 • Nestejná délka dolních končetin u sportovců – diagnostika a výstupy pro praxi. Pohybový aparát a zdraví II. Brno, 2017
 • Zranění ve sportu a možnosti využití farmakoterapie. PharmaNews – Ostrava, 2017
 • Zranění ve sportu a možnosti využití farmakoterapie. PharmaNews – Olomouc, 2017
 • Poranění tříselné krajiny z pohledu fyzioterapeuta. Zdravotní seminář FAČR. Střešovice, 2016
 • Využití tyče Flexi-bar v terapii seniorů. X. Konference pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty. Ostrava, 2016
 • Bolestivé tříslo u sportovců – diferenciální diagnostika a léčba. IX. Národní kongres SSTA. Praha, 2016
 • Femoroacetabulární impingement syndrom – diagnostika a terapie. VII. Beskydské ortopedické dny. Frýdek-Místek, 2016
 • Progresivní stabilizace kolenního kloubu – moderní rehabilitační postupy po úrazech a operacích. 37. Sympozium ortopedické kliniky 1. LF UK a IPVZ a Nemocnice na Bulovce. Praha, 2015
 • Femoropatelární bolest po BTB plastice – možný patognomický příznak reaktivní jizvy. 37. Sympozium ortopedické kliniky 1. LF UK a IPVZ a Nemocnice na Bulovce. Praha, 2015
 • Coper & noncoper – způsoby centrálního řízení dynamické stability kolenního kloubu po ruptuře LCA. XIX. národní kongres ČSOT. Praha, 2015
 • Piriformis syndrom. XXII. Sjezd rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, 2015
 • Progresivní rehabilitace sportovců po artroskopické stabilizaci ramenního kloubu. VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii. Olomouc, 2014
 • Využití moderních fitness pomůcek v prevenci a léčbě úrazů hráčů ledního hokeje. I. Európský kongres hokejovej medicíny. Bratislava, 2014
 • Impingement syndrom – diferenciální diagnostika a moderní rehabilitační léčba. XXI. Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice, 2014
 • Využití fitness pomůcek v terapii pacientů se skoliózou. IV. sympozium o skolióze. Brno, 2014
 • Aktivace HSS s využitím moderních fitness pomůcek. IX. Vinohradské odpoledne – Fyzioterapie a fitness. Praha, 2013
 • Využití tyče Flexi-bar v terapii pacientů s osteoporózou. XXII. Konference rehabilitační, fyzikální a baleno medicíny. Jáchymov, 2012