Prezenční kurzy 

Kurzy jsou pořádány v mé ordinaci v Brně. Kapacita kurzu jsou 4 účastníci.

Jakmile vypíšu termíny, posílám do databáze mail, ve kterém budou registrovaní jako první informováni o aktuálních termínech a postupu přihlášení. 

Poté jsou informace zveřejněny také na facebooku Fyzioterapie online. Vypisování kurzů je 2 x ročně (na první a druhé pololetí). 

Cena

  • plná cena: 2 500 Kč / školící den
  • členové UNIFY ČR a ASF: 2 000 Kč / školící den
  • majitelé online kurzu se stejným tématem mají slevu 500 Kč

S kurzem mohu přijet také za vámi. Lektorsky jezdím po celé republice. Cena kurzu se odvíjí od počtu osob. V případě zájmu, prosím, napište poptávku na fyzioterapie.honova@gmail.com. 

Komplexní kineziologický rozbor

Anamnéza, vyšetření antropometrické, funkční, vyšetření stabilizace, propriocepce, ideomotorických funkcí, relaxačního schématu. Od diagnostiky k návrhu terapie, tvorba krátkodobých a dlouhodobých plánů, kdy volit symetrická a kdy asymetrická cvičení a spousta dalšího.

Zabývat se budeme i vhodnou korekcí nestejně dlouhých končetin a jak vlastně zjistit, zda je stav kompenzovaný či dekompenzovaný (ne každá nesouměrnost v pohybovém aparátu totiž korekci nutně vyžaduje a kupříkladu léčebný postup u pacienta se skoliózou se liší dle typu křivky – kompenzovaná/dekompenzovaná skolióza).

 

Tento kurz můžete studovat také online ve formě PowerPointové prezentace. Více o prezentaci nalezenete ZDE

online kurz rozbor

Hluboký stabilizační systém a centrace kloubů

Oblíbené a od roku 2013 školené téma o hlubokém stabilizačním systému je kompletně přepracováno vzhledem k novým informacím a obsahuje větší podíl praktického nácviku. Na kurzu bude probráno základní testování funkce, jak správně aktivovat (plus verze pro pohybově méně zdatné pacienty) a jak výsledně propojit do nejčastějších motorických stereotypů (dech a chůze) – bez toho nemůže být terapie efektivní.

Probrána bude aktivace s fitness pomůckami (u sportovců prakticky nezbytnost).  Zodpovězena bude otázka, proč ošetřením hlubokého stabilizačního systému nemusí být nutně potíže se zády vyřešeny, neboť se jedná pouze o jednu část pohybového systému. Nezbytně nutné je proto standardně provést aspoň částečný kineziologický rozbor a na co je třeba se prioritně zaměřovat.

 

Tento kurz můžete studovat také online ve formě PowerPointové prezentace. Více o prezentaci nalezenete ZDE

online kurz HSS

Kolenní kloub v kontextu celkové postury

Bolest kolene je po bolesti zad jednou z nejčastějších, která se v pohybovém aparátu vyskytuje. Přesto v mnoha případech není koleno spouštěčem potíží, ale pouze nejslabším článkem řetězce. Na vině jsou společně s nedostatečně zajištěnou hrudní páteří chybně zapojená chodidla a slabost v pelvitrochanterických svalech. V kurzu tedy budeme řešit nejen anatomii a kineziologii kolene, ale také diferenciální diagnostiku a komplexní vyšetření v pohybovém vzoru.

Řešit budeme stavy po poranění předního zkříženého vazu, sutuře menisku, poranění postranních vazů, postižení ITB, m. Osgood-Schlatter, entezopatie, aloplastiky kolene aj. Řekneme si o využití prvků DNS, agisticko-excentrické kontrakce, postizometrického strečinku, flossingu, cvičení v uzavřených i otevřených řetězcích i s využitím fitness pomůcek.

Probereme systém předoperační a časné pooperační péče. Ne všichni po ruptuře LCA potřebují plastiku. Jak zjistit, zda se jedná o typ coper (plastiku nutně nepotřebuje) nebo noncoper (bez plastiky bude koleno poškozovat)? To a mnohem více bude náplní tohoto kurzu.

 

Tento kurz můžete studovat také online ve formě PowerPointové prezentace. Více o prezentaci nalezenete ZDE

online kurz koleno

Ramenní kloub v kontextu celkové postury

Anatomie, kineziologie, diferenciální diagnostika. Základní ortopedické testy a jak je správně provádět. Přehled moderních fyzioterapeutických postupů. Agisticko-excentrická kontrakce, postizometrický strečink (neplést s PIR), DNS, cvičení v uzavřených a otevřených řetězcích i s využitím fitness pomůcek.

Impingement syndrom, zmrzlé rameno, ruptura rotátorové manžety, aloplastika ramenního kloubu, luxace s instabilitou postraumatické či habituální. Bude probrán syndrom horní hrudní apertury, neurologická amyotrofie brachiálního plexu, komplexní bolestivý regionální syndrom – přestože se jedná o diagnózy vzácnější, je třeba o nich vědět.

Zmíněny budou vazby na emoce a somatizaci psychických potíží. A jak poznat, zda je bolest ramene, opravdu potíží ramene, nebo přenesená z podráždění vnitřního orgánu, i to bude na kurzu předneseno.

 

Tento kurz můžete studovat také online ve formě PowerPointové prezentace. Více o prezentaci nalezenete ZDE

online kurz ramenní kloub

Vertebrogenní pacient - diagnostika a komplexní terapie

Bolesti zad jsou nejčastějším steskem mnoha pacientů. Jak správně udělat diagnostiku, odlišení simulací a disimulací, nastavení vhodného pohybového plánu, TOP 10 nejlepších cviků vhodných k domácí terapii a spousta dalšího, jako např. odlišení radikulárních a pseudoradikulárních potíží, piriformis syndrom, červené praporky, syndrom kaudy, fenomén centralizace a periferizace a (auto)terapie trigger pointů.

Popovídáme si také o tom, proč se bolest zad často nedá řešit pouze ošetřením zad. Zmíníme tvorbu vhodných domácích plánů, včetně zásobníku cviků. Vysvětlíme si, proč je potřeba mít vytvořen zásobník cviků, pacientům je dávat a nastavovat „domácí úkoly“. 

 

Tento kurz můžete studovat také online ve formě PowerPointové prezentace. Více o prezentaci nalezenete ZDE

vertebro kurz

Fyzioterapie sportovců

Jak provést správně kineziologický rozbor a proč standardní vyšetření nestačí? Na které funkce se zaměřit u specifických sportů, jak je vyšetřit, jak nastavit terapii? Ideomotorika, specifika přetížení v dětském, adolescentním, dospělém a seniorském věku, nejčastěji se vyskytující diagnózy (overuse syndromes), definice nejčastějších chyb, se kterými se setkáváme u silového tréninku (fitness, crossfit apod.), stranové nesymetrie vznikající sportem, jak kompenzovat, jak pracovat na expiračním postavení hrudníku u overhead sportů, flossing, baňky, rolování, muscle stick, nejčastější chyby propriocepčního tréninku a mnohem víc, to vše obsahuje tento z praxe vycházející a informacemi bohatý kurz.

 

Tento kurz můžete studovat také online ve formě PowerPointové prezentace. Více o prezentaci nalezenete ZDE

Storno podmínky: Při zrušení účasti 14 dní před konáním kurzu vracím 100 % částky. 14 - 7 dní 50 %. Při zrušení méně než 7 dní před konáním je storno poplatek celá částka. V případě, že za sebe pošlete náhradníka, storno poplatek se nehradí. Děkuji za pochopení.