Přednášky z kongresů

Moje přednášky z kongresů si můžete stáhnout kliknutím na obrázek. Budete přesměřováni na můj google disk. Žádné heslo ke stažení není potřeba. 

 

Přednášky z roku 2024

Děti a sport

Přednáška určená primárně pro rehabilitační lékaře se věnuje tématu sportujících dětí a mládeže. Rozebírá správné hodnocení držení těla, flexibility, vliv zrání centrálního nervového systému a spoustu dalšího. 

Předneseno na Brněnské konferenci Mladých rehabilitačních lékařů.  

Počet slide: 44

Přednášky z roku 2023

Zásady správné kompenzace ve fotbalu - mýty a fakta

Přednáška určená pro fyzioterapeuty a lékaře rozebírá téma praktické kompenzace pro hráče fotbalu. Co by měl fyzioterapeut znát a na co myslet, jaké asymetrie jsou pro fotbal typické a jak pohlížet na prevenci - to vše naleznete v této přednášce. 

Předneseno v Brně na Fyziodni.  

Počet slide: 26

Prezentaci včetně obrazového a zvukového záznamu si můžete otevřít zde: https://slideslive.com/39012688 nebo kliknutím na obrázek níže. 

Mladí ležáci, staří chudáci, aneb jak neřešené dysfunkce u dětí mohou vést k velkým potížím s pohybem v dospělosti

Přednáška určená pro praktické lékaře a pediatry rozebírá téma růstu, sportu, sezení a dalších faktorů, které ovlivňují vývoj pohybového aparátu. 

Předneseno v Praze na 20. kongresu Medicíny pro praxi. 

Počet slide: 44

Propriocepční kontrola napřímení páteře jako klíčová oblast terapie funkčních poruch pohybového aparátu

V prezentaci bude rozebráno téma propriocepčního zpracování držení páteře v prostoru. Jak je vyšetřit a jak jej v terapii učit. Směřováno zejména k fyzioterapeutům a lékařům.

Předneseno v Mikulově XIII. dnech fyzioterapie a lázeňství. 

Počet slide: 30

prezentace jizva

Moderní fyzioterapeutické postupy v ošetřování jizev

Přednáška se zabývá moderními postupy v léčbě jizev ale nejen to. Vysvětluje, jak poznat fixovaný nocicepční vzor na končetině. Z technik jsou popsány magnetické pero, flossing, ošetření fascií a další. 

Předneseno v Mikulově XIII. dnech fyzioterapie a lázeňství. 

Počet slide: 26

rolování přednáška

Využití válců v regeneraci: Mýty a fakta

Přednáška zpracovaná pro trenéry badmintonu rozebíra možnosti efektu válcování (rolování) a představu formou krátných videí nejčastější rolovací techniky. 

Předneseno v Olomouci na 2. badmintonové konferenci. 

Počet slide: 27

TEP kloubů, přednáška

Zlepšení pooperační adaptace u pacientů s TEP nosných kloubů pomocí komplexní rehabilitace

Přednáška směřovaná k ortopedům a rehabilitačním lékařům k definici podstatných bodů v rehabilitační léčbě pacientů po TEP (kloubních náhrad).

Předneseno v Brně na XXVI. Národním kongresu ČSOT.

Počet slide: 15

pacient s bolestmi pohybového aparátu

Pacient s bolestmi pohybového aparátu - možnosti moderní rehabilitace

Přednáška směřovaná k praktickým lékařům. Téma rozebírá, jaké jsou možnosti léčby u nejčastěji se vyskytujících poruch pohybového aparátu a přestavuje moderní fyzioterapeutické techniky, které může lékař indikovat. 

Předneseno v Olomouci na 21. kongresu Medicíny pro praxi.

Počet slide: 71

Přednášky z roku 2022

přednáška tělovýchovné lékařství

Bolesti kolene u sportovců

Přednáška pro lékaře a fyzioterapeuty s tématem diagnostiky a terapie bolestí kolenního kloubu u sportovců.

Předneseno na kongresu Tělovýchovného lékařství v Brně.

Počet slide: 21

přednáška fyzioterapie

Bolesti zad u sportovců a nesportovců

Přednáška určená pro lékaře a fyzioterapeuty se zaměřuje na odlišnosti v testování a terapii sportovců s bolestmi zad oproti nesportující populaci.

Předneseno na XII. dnech fyzioterapie a lázeňství v Mikulově.

Počet slide: 28

Aby záda nebolela

Přednáška pro pracovníky v sociálních službách s tématem bolestí zad a prevence jejich vzniku. Přednáška je určená spíše pro laiky. 

Předneseno v Choceradech na Pracovním setkání pracovníků nemocničních, ambulantních a sociálních zařízení.

Počet slide: 48

Přednášky z roku 2021

Pohybová kompenzace dětí v době distanční výuky

Přednáška pro fyzioterapeuty a lékaře mapující přetížení, které vzniká v dětském a dospívajícím věku vlivem dlouhodobého sedu. Rozetírá táma, jak správně sedět a jak sed vhodně kompenzovat.

Předneseno v Ústí nad Labem na 20. Ústecké rehabilitační konferenci.

Počet slide: 18

prezentace o předoperační přípravě na plastiku LCA

Předoperační fyzioterapie u pacienta s lézí LCA

Přednáška z kongresu věnovaném primárně lékařům ortopedům / operatérům. Zaměřuje se na 10 bodů kvalitní předoperační přípravy u pacienta (sportovce) s poraněním předního zkříženého vazu. 

Předneseno v Plzni na VI. Artroskopickém „live surgery“ symposiu.

Počet slide: 19

jak na bolavá záda

Jak na bolavá záda

Přednáška věnovaná pracovníkům v sociálních službách, která mapuje nejčastější příčiny vzniku bolesti a možnosti jejich řešení. Tato přednáška je spíše pro laiky. 

Předneseno v Táboře na XII. výročním kongresu poskytovatelů sociálních služeb.

Počet slide:  15

 

kontralaterální hybnost, fyzioterapie

Nácvik kontralaterální hybnosti jako prevence fixace poúrazového/nocicepčního ochranného vzoru na dolní končetině

Přednáška se zabývá časným cvičením zkřížených hybných vzorů u pacientů po operacích nebo úrazech dolních končetin. Už v době, kdy pacient chodí o berlích, je nutné zahájit stimulaci, aby mozek nepřepsal vzor chůze na mobifikaci, která zkřížený vzor nemá.

Předneseno v Mikulově, na akci XI. dny fyzioterapie a lázeňství.

Počet slide: 13

Femoroacetabulární syndrom u sportovců - moderní přístupy v terapii

Přednáška koncipovaná pro lékaře a fyzioterapeuty. Téma je probráno od definice, diagnostiky až po možnosti léčby s důrazem na konzervativní - pohybovou terapii a ošetření měkkých tkání. (Jak jinak, když jsem fyzioterapeut, no řekněte.)

Předneseno v Českých Budějovicích na kongresu Tělovýchovné lékařství 2021.

Počet slide: 18

Přednáškové činnosti se sice věnuji od roku 2012, ale mám za to, že moje starší přednášky jsou už poněkud zastaralé a také vizuálně se není právě s čím chlubit. (Jsem samouk ve všem, co dělám. Můj životní mentor mě zatím jaksi míjí.)

Pokud by vás přesto nějaké mou dříve zpracované téma zajímalo (všechny mé přednášky najdete v záložce CV), napište mi, zkusím je dohledat a pokud se mi to podaří, ráda vám je nasdílím. 

Přednášky dostupné jako videa na internetu

kineziologický rozbor, přednáška
hluboký stabilizační systém

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pro odsazení´patičky