umělý kloub

Umělý kloub, alias TEP. Souhra, nebo boj funkce s anatomií?

To se tak někdy stane, že klouby přestanou sloužit a je třeba je „upgradovat“. Něco jako takový RoboCop. Ale nic není zadarmo a zapomeňte na to, že pouhou výměnou kloubu je vše hotovo, problém je operací vyřešen, a vy a váš zbrusu nový kloub odcházíte ve vzájemné souhře vstříc zapadajícímu slunci. Probuzení z takového snu totiž může setsakramentsky bolet.

Co je to umělý kloub a proč se operuje?

Umělý kloub (aloplastika) nahrazuje kloub původní, který má již tak velkou poruchu anatomie a funkce, že bolí a výrazně limituje pohyb svého majitele. Jednou z nejčastějších příčin je artróza, ale nejedná se o operaci pouze pro „starší“. K aloplastice se přistupuje také v případě těžkého poškození kloubu z důvodu vrozené vady, nebo úrazu (typicky např. při dopravní nehodě). Vlastníkem umělého kloubu proto může být i mladý člověk, do kterého byste to třeba vůbec neřekli.

Cílem tohoto článku nebude popisovat typy operací, ani možnosti náhrad. Budeme se – ostatně jak je to u fyzioterapeutů dobrým zvykem – věnovat funkci. Funkce je totiž to, oč tu běží. Nebo mělo by běžet, aby nám to dobře běhalo i do vysokého věku, že.

Pokud se bavíme o (nejčastější) operaci kloubu pro jeho artrózu, tak, je třeba pochopit, proč tam ta potvůrka artróza vůbec vznikla. Napadlo vás, proč se v naprosté většině případů stává, že nejdřív začne bolet jedna strana (pravá nebo levá) a až následně ta druhá? Často je to právě tím, že na té „první“ straně je z nějakého důvodu větší zátěž, která urychluje vznik artrózy, přetížení okolních měkkých tkání a tím také bolesti. A to je přesně ten moment, kdy fyzioterapií můžeme operaci oddálit. Nebo se jí dokonce úplně vyhnout. (Ovšem bez cvičení to teda nepůjde, na myšlenku, že to zvládnete masážemi, urychleně zapomeňte, nebo na vás vlítnu a pak něco uvidíte.)

Co může za asymetrickou zátěž na dolní končetiny?

 • sed s nohou přes nohu,
 • časté řízení auta (manuální řazení),
 • asymetrická pohybová aktivita / sport,
 • nošení těžkých předmětů (sem se počítá také potomstvo a potomstvo potomstva),
 • nestejná délka nohou,
 • nedoléčené zranění na druhostranné končetině,
 • skolióza,
 • a spousta dalších příčin.

Pokud některou z asymetrií pěstujete dlouhodobě, je možné, že na straně větší zátěže budete rychleji opotřebovávat měkké tkáně. A to se fakt nevyplatí. Bolest totiž povede ke vzniku začarovaného kruhu.

řetězení bolesti

Co tedy máme dělat? Ideální je se nechat vyšetřit fyzioterapeutem, který na základě provedení kineziologického rozboru určí „slabá“ místa v pohybovém aparátu a doporučí vám, jak je zase nahodit do funkce.

Pozor: Pokud spouštěč potíží není před operací vyřešen, bude negativně působit také na „nový“ kloub, tím zvyšovat jeho asymetrickou zátěž (i kovový nebo keramický kloub se časem opotřebovává), včetně přetížení okolních tkání.

Nociceptivní vzor

Ne, nepíšu tabasaránsky (takový jazyk opravdu existuje!). Nocicepce znamená bolestivý vjem a vzor znamená… vzor. Přeloženo do prosté mluvy obecné se tedy jedná o situaci, kdy dochází k fixaci bolestivého vjemu z kloubu přímo v mozku. Což může vést k tomu, že se naučíte končetinu odlehčovat. Situaci komplikuje fakt, že i když se kloub vymění a bolest se tím může snížit, váš mozek stále vesele odlehčuje, protože to tak má automaticky nastaveno. A víte, co se říká o starém psu. Ne, že by to nešlo, ale je to dřina.

V praxi to potom vypadá tak, že člověk, který se postaví na 2 váhy a dívá se přímo před sebe (aby neviděl na ty váhy, což je vcelku logický požadavek), se může působivě vychylovat ve svém těžišti, aniž by to jen tušil. Tímto způsobem vznikne „nové“ asymetrické držení, čímž má daný nešťastník směle našlápnuto k rychlejšímu rozvoji artrózy, ovšem tentokrát na druhé končetině. No, neberte to!

Cíle (předoperační) fyzioterapie

Když už došlo k plánu operace, trvejte na předoperační přípravě (myšleno rehabilitaci). Poukaz vám může napsat váš ortoped nebo praktický lékař. Cílem není pouhé rozcvičení, ale příprava měkkých tkání (svalů, fascií, kloubního pouzdra) na vlastní zákrok a tím snížení rizika nejen bolesti, ale také omezení krvácení během / po operaci. A hlavně je třeba definovat, kde je základní potíž, vyřešit případnou nesymetrii a začít pracovat na tom, aby se zatížení svorně dělilo mezi obě končetiny.

Pamatujte také na dlouhé objednací doby na rehabilitaci. Někteří pacienti ihned po operaci jedou do lázní, někteří dávají přednost ošetření ambulantnímu. Zajistěte si termíny včas!

Rehabilitace by měla obsáhnout nejen samotné techniky ošetření měkkých tkání, ale také edukaci (co, kdy, jak) týkající se chůze o berlích, ošetřování jizvy, výživy, včasné indikace vitamínů a kvalitní stravy, v součinnosti s lékařem řešení také bolesti a případných poruch spánku. Pamatujte, že „kdo je připraven, není překvapen“!

Psychosomatické okénko

Na závěr si uvedeme shrnutí možných příčin vzniku potíží přes stresující podněty, tentokrát psychického charakteru. A protože se nejčastěji setkáváme s operační náhradou kolenního a kyčelního kloubu, uvedeme si právě ty.

Pozn. Nic nelze paušalizovat, tedy vliv emocí na vznik bolesti je vysoce individuální. Skutečně ne všichni, kdo mají potíže s egem, mají potíže s kolenem. To by mezi námi bylo asi dost vysoké procento kulhajících (doplňte sami)…ehm… no, jedinců.

Kyčelní kloub

 • situace, která zpochybňuje nějaké naše základní přesvědčení,
 • povolení základních vnitřních opor, přesvědčení a názorů na život,
 • zrada či opuštění.

Kolenní kloub

 • problém se sklonit, smířit,
 • neakceptace, nebo odmítnutí nějaké emoce, pocitu myšlenky nebo vzpomínky týkající se našeho vztahu ke světu,
 • něco, co vnitřně odmítáme,
 • „sražení na kolena“ (neohebnost, nepružnost, nepokora),
 • voda v kolenou značí, že nechceme někoho nebo něco přijmout,
 • koleno je kloubem „ega“.

Citováno z knihy Michela Odoula: Řekni mi, kde tě bolí, a já ti řeknu proč. (Pozn. při čtení jsem měla intenzivní pocit, že dle autora všichni, kteří mají nějaké potíže v pohybovém aparátu, potřebují psychoterapeuta. Já si tedy neskromně myslím, že fyzioterapeut taky není od věci…) Pokud vás téma psychosomatiky zajímá více, pak článek s rozpisem kde, co a proč bolí, naleznete na blogu ZDE.

P. S. A přednášku k tématu umělých kloubů a možnostech rehabilitace, kterou jsem prezentovala v květnu 2023 na XXVI. národním kongresu ČSOT, si můžete stáhnout kliknutím na obrázek.

Kateřina je fyzioterapeutka, lektorka a Hujer (šprt). V roce 2021 se rozhodla, že nakoukne do online světa z druhé strany, a od té doby je tu. Libuje si ve dlouhých souvětích, ve kterých píše čárky na nesprávných místech, má velice konzervativní smýšlení a zvláštní smysl pro humor. Snaží se s tím něco dělat, avšak vzhledem ke svému věku žádá čtenáře, aby si žádné velké naděje nedělali.